Czyszczenie układów chłodzenia

Bardzo częstą usterką w laptopach jest przegrzewanie się procesora lub układu graficznego.

Objawy:

  • gorący spód laptopa, w szczególności przy otworach wentylacyjnych
  • wyłączanie/zawieszanie się laptopa podczas pracy
  • spowolnienie pracy laptopa

Najczęstszą przyczyną jest:

  • kurz, który zatyka otwory wentylacyjne
  • uszkodzenie wentylatorka
  • rozszczelnienie radiatora
  • utrata właściwości pasty termo przewodzącej

Czyszczenie laptopa powinno się wykonywać co 3-4 lata. Zaniechanie tej czynności może spowodować uszkodzenie karty graficznej, czyli trwałe uszkodzenie płyty głównej.

Przed każdym czyszczeniem laptopa wykonujemy pomiary temperatury układów. Temperatura po 2 min. obciążenia komputera nie powinna przekraczać 80C. Graniczna temperatura do większości układów to 90C. Po regeneracji układu chłodzenia ponownie dokonujemy pomiarów temperatury.

Regenerację układu chłodzenia (czyszczenie z kurzu, wymiana past termicznych) zazwyczaj wykonujemy w dniu dostarczenia laptopa do serwisu lub na następny dzień – uzależnione jest to od godziny przyjęcia laptopa do serwisu. Dostarczając komputer do godziny 14.00 laptop jest do odebrania tego samego dnia. Jeśli okaże się że trzeba sprowadzić części (wentylatorek lub radiator) naprawa wydłuża się o czas oczekiwania na daną część. Zazwyczaj naprawa taka nie przekracza 1-2 dni.