Czyszczenie układu chłodzenia

Poprzedni
Następny

     Bardzo częstą usterką w laptopach jest przegrzewanie się procesora lub układu graficznego.

Objawy:

  • gorący spód laptopa, w szczególności przy otworach wentylacyjnych
  • wyłączanie/zawieszanie się laptopa podczas pracy
  • spowolnienie pracy laptopa

Najczęstszą przyczyną jest:

  • kurz, który zatyka otwory wentylacyjne
  • uszkodzenie wentylatora
  • rozszczelnienie radiatora
  • utrata właściwości pasty termo przewodzącej

Czyszczenie laptopa powinno się wykonywać co 3 – 4 lata. Zaniechanie tej czynności może spowodować uszkodzenie karty graficznej, czyli trwałe uszkodzenie płyty głównej. Przed każdym czyszczeniem laptopa wykonujemy pomiary temperatury układów. Temperatura po 2 min. obciążenia komputera nie powinna przekraczać 80°C. Graniczna temperatura dla większości układów to 90°C. Po regeneracji układu chłodzenia ponownie dokonujemy pomiarów temperatury. Regenerację układu chłodzenia (czyszczenie z kurzu, wymiana past termicznych) zazwyczaj wykonujemy w dniu dostarczenia laptopa do serwisu lub na następny dzień – uzależnione jest to od godziny przyjęcia laptopa do serwisu.

Czas naprawy nie przekracza 1-2 dni.