Odzyskiwanie danych

Odzyskujemy dane ze wszystkich nośników danych:

  • dyski twarde
  • płyty CD/DVD
  • karty pamięci
  • pendrive

Koszt odzyskiwania danych, jest uzależny od stopnia trudności odzyskania danych.

Ceny wachaja się od 80zł do 250zł.

Za niewykonaną usługę (brak możliwości odczytu danych), nie pobieramy opłat. Przeciętny czas odzyskiwania danych to ok. 2-3 dni. W szczególnych wypadkach czas może zostać wydłużony. Gdy tak się stanie, poinformujemy Państwa o tym.

WAŻNE!

Gdy utracimy dane (opróżnienie kosza, sformatowanie dysku, utrata partycji) ważne żeby Państwo nie zapisywali już żadnych innych danych na nośniku. Pliki usunięte są nadpisywane, co powoduje zmniejszenie szans na odzyskanie wszystkich danych.