Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Termin 30-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. Formularz zwrotu można pobrać stąd: odstapienie-od-umowy-wzor

2. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer faktury lub paragonu. Numer faktury lub paragonu powinien być opisany w widocznym miejscu wewnątrz przesyłki.

3. Zwrot towaru, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.

4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

5. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 9.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu oraz przesłana drogą elektroniczną na adres email wskazany podczas zamówienia. Następnie zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Enter Serwis Monika Szewczyk, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru.

Adres do wysyłki zwracanego produktu:

Enter Serwis Monika Szewczyk

Plac Mirowski 1 lokal 36

00-138 Warszawa

tel: (22) 299-78-89

Pobierz formularz: Odstąpienie od umowy.pdf